Tvorba web stránok od Pixel Point Digital Tvorba web stránok od Pixel Point Digital
 • PRODUCTS

  Expanded polystyrene / Expanded polypropylene

 • GLOBAL CERTIFICATE

  ISO 9001:2015

 • PRODUCTS

  Expanded polystyrene / Expanded polypropylene

 • GLOBAL CERTIFICATE

  ISO 9001:2015

Contact

Contact information

STD, a.s.
Hlavná 1
059 51 Poprad
Slovak Republic

Phone: +421 52 7888 951
Fax: +421 52 7888 953
E-mail: info@stdas.sk

IČ DPH (VAT): SK 2020019903
IČO: 36 476 552
Obchodný register: OS Prešov, oddiel Sa, č. 10233/P

© 2001 - 2017 STD, a.s. SAMOSATO vyrobilo